هزینه ارسال

هزینه دریافت مدارک درب منزل از مشتریان با پیک در همه شهر‌ها ۲۰ هزار تومان است.