هزینه ارسال

هزینه ارسال با پیک در شهر تهران و کرج ۱۲ هزار تومان و در دیگر شهرستان‌ها ۲۰ هزار تومان است.