پیگیری درخواست اعتبار

بعد از ثبت درخواست اعتبار، می‌توانید وضعیت آن را در قسمت درخواست‌ها در پروفایل کاربری خود مشاهده کنید. در هر مرحله از روند رسیدگی به درخواست، وضعیت جدیدی در پروفایل شما نمایش داده می‌شود که معنای آنها در ادامه آمده است:

 • در انتظار تایید اولیه درخواست

  در صورتی که برای اولین بار در لندو درخواست اعتبار می‌دهید، این پیام را دریافت خواهید کرد. در این مرحله لطفا منتظر تماس کارشناسان ما بمانید.

 • در انتظار ارسال مدارک

  در صورتی که هنگام ثبت درخواست، مدارک مورد نیاز برای ضمانت را به طور کامل بارگذاری نکرده باشید، این پیام برای شما نمایش داده می‌شود. در این مرحله باید تمام مدارک درخواستی را به صورت کامل در پروفایل خود بارگذاری کنید.

 • در انتظار اعتبارسنجی

  این پیام نشان می‌دهد که مدارک شما به واحد اعتبارسنجی ارسال شده تا صحت آنها توسط کارشناسان لندو بررسی شود.

 • در انتظار اصلاح و تکمیل مدارک

  در صورتی که تمام یا یکی از مدارک مورد نیاز برای ضمانت مورد تایید واحد اعتبارسنجی قرار نگیرد، این پیام در پروفایل شما نمایش داده خواهد شد. در این مرحله باید مدارک خود را اصلاح یا تکمیل کنید.

 • در انتظار سرمایه‌گذاری

  در این مرحله درخواست شما در فهرست تامین سرمایه قرار گرفته و به‌زودی آماده ارسال خواهد بود.

 • ارسال قرارداد

  قرارداد مربوط به درخواست شما تنظیم و به مامور ارسال لندو تحویل داده شده است. پس از امضای آن، کد اعتبار برای خرید اقساطی از فروشگاه مورد نظر، به پروفایل کاربری شما ارسال می‌شود.

 • در انتظار دریافت اعتبار

  در این مرحله پس از امضای قرارداد، درخواست کد اعتباری به فروشگاه مقصد ارسال شده و پس از دریافت در پروفایل شما قرار خواهد گرفت.

 • پرداخت اقساط

  زمانی که شما در حال پرداخت اقساط خود در لندو هستید، این وضعیت را مشاهده می‌کنید.

 • پایان سفارش

  این پیام بعد از پرداخت آخرین قسط شما به نمایش درمی‌آید و نشان می‌دهد که اقساط شما به خیر و نیکی به پایان رسیده است.