دریافت اعتبار با سفته

در صورتی که شرایط ارائه چک ضمانت برای شما فراهم نیست، می‌توانید با ارائه سفته اقدام به ثبت درخواست اعتبار کنید. نیازی نیست که شما سفته را تهیه کنید. لندو سفته را برای شما تهیه کرده و شما می‌توانید فقط هزینه سفته را بپردازید. لندو سفته‌ را به صورت تکمیل‌شده و قرارداد را برای دریافت امضا با پیک به آدرس شما ارسال می‌کند.

سوالات متداول درباره سفته

  • هزینه سفته چقدر است و آن را چه زمانی پرداخت کنم؟

    پاسخ: هزینه سفته به صورت ثابت 15 هزار تومان است و شما هزینه آن را همراه با قسط اول پرداخت می‌کنید.

  • پس از اتمام اقساط، سفته‌هایم چه می‌شود؟

    پاسخ: طبق بند ‍۱۰ قرارداد، سفته‌ها باطل شده و از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

  • چرا مبلغ سفته بیشتر از مبلغ کل اقساط است؟

    پاسخ: خسارت‌های ناشی از پیگیری و وصول مطالبات برای ما هزینه‌هایی دارد که این هزینه‌ها با دریافت سفته به میزان بیشتر از مبلغ کل اقساط پوشش داده می‌شوند.