سقف اعتبار

سقف اعتبار دریافتی از لندو ۲۰ میلیون تومان است. شما می‌توانید با توجه به ارزش کالایی که قصد خرید آن را دارید، از لندو اعتبار بگیرید. البته اگر ارزش کالای موردنظرتان بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است، می‌توانید ۲۰ میلیون اعتبار از لندو بگیرید و مابقی قیمت کالا را در سایت مقصد به صورت نقدی پرداخت کنید.