اعتبارسنجی دوباره

در صورتی که برای دریافت اعتبار، چک ضمانت ارائه می‌کنید، باید مدارک را بروزرسانی کرده و تصویر چک جدید را ارسال کنید تا دوباره مورد بررسی قرار بگیرید.

اما برای خریدهای بعدی از لندو با ارائه سفته، نیازی به اعتبارسنجی دوباره نیست. تنها عامل تاثیرگذار نمره اعتبار شماست که باعث کاهش یا افزایش سقف خرید شما خواهد شد.