مدت زمان اقساط

بازه پرداخت اقساط در لندو به صورت ۶، ۹ و ۱۲ ماهه است. در صورت تمایل می‌توانید یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کنید.