بازدهی بالا

ما در لندو معتقدیم بازدهی قابل‌توجهی به سرمایه سرمایه‌گذاران لندو تعلق می‌گیرد، این یعنی در حالت عادی 24% سرمایه آن‌ها بیشتر می‌شود اما در نظر داشته باشید از آنجاییکه لندو هر ماه بخشی از پول شما را باز می‌گرداند بازده سرمایه‌گذاری شما در لندو نزدیک به 50% خواهد بود
بازده مالی در واقع نسبت پول به دست آمده در سرمایه‌گذاری به مقدار سرمایه اولیه است، اما شیوه دریافت سرمایه می‌تواند تأثیر زیادی بر بازده مالی داشته باشد.
برای روشن‌تر شدن این موضوع در ادامه تفاوت بازدهی سپرده‌گذاری در بانک و بازدهی سرمایه‌گذاری در لندو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روش اول: سپرده‌گذاری در یک بانک با سود سالانه 24 درصد

  • مبلغ سرمایه گذاری: 10.000.000 میلیون تومان
  • مقدار سود: 2.400.000 میلیون تومان
  • شیوه دریافت سرمایه: به صورت یکجا در پایان دوره
  • مجوع دریافتی پس از یک سال: 12.400.000 میلیون تومان

روش دوم: سرمایه‌گذاری به منظور فروش اقساطی در لندو

  • مبلغ سرمایه‌گذاری: 10.000.000 میلیون تومان
  • مقدارسود: 2.403.000 میلیون تومان
  • شیوه دریافت سرمایه: طی 12 قسط مساوی 1.033.000 میلیون تومانی از ماه اول تا ماه 12
  • مجوع دریافتی پس از یک سال: 12.403.000 میلیون تومان

به نظر شما آیا بازده مالی هر دو روش 24 درصد و یکسان است؟

در پاسخ باید بگوییم خیر؛ چرا که بازده مالی و سود دو مفهوم متفاوت هستند. در این مثال بازده مالی روش اول به 24 درصد و بازده مالی روش دوم نزدیک به 50 درصد است!

اما چرا ؟!
پاسخ این سوال در قانونی در علم مالی به نام «ارزش زمانی پول» نهفته است.
ارزش زمانی پول بیان‌کننده این ایده است که پولی که در حال حاضر در اختیار شماست به خاطر پتانسیل درآمدی‌اش ارزش بیشتری از همان مقدار پول در آینده دارد؛ بنابراین با فرض این‌که پولی که در اختیار شماست می‌تواند سودآور باشد، هر چه قدر آن پول سریع‌تر به دست شما برسد، ارزش بیشتری خواهد داشت.
در روش اول سود به همراه اصل مبلغ سرمایه‌گذاری در انتهای دوره پرداخت شده اما در روش دوم از همان ماه اول سرمایه‌گذار، اصل مبلغ سرمایه‌گذاری را به همراه سود آن دریافت کرده است. به عبارتی به علت دریافت سریع‌تر پول (اصل و سود سرمایه) نسبت به روش دوم، ارزش سرمایه شما در روش دوم بیشتر از روش اول است.
در واقع در روش دوم سرمایه‌گذار می‌تواند با دریافتی ماهانه خود، مجدداً سرمایه‌گذاری دیگری انجام دهد و در این صورت مجموع دریافتی او پس از یک سال نسبت به روش اول بیشتر خواهد بود.
برای واضح‌تر شدن بازده سرمایه‌گذاری در روش دوم، فرض می‌کنیم طبق جدول 1 دریافتی‌های هر ماه را در یک صندوق سرمایه‌گذاری با بازده مالی 22 درصد سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. مشاهده می‌کنید که مجموع دریافتی در پایان دوره به چه میزانی خواهد رسید.
جدول 1
سرمایه گذاری در لندو
(تومان)
ماه اقساط دریافتی از لندو
(تومان)
موجودی در صندوق سرمایه‌گذاری
(تومان)
سود دریافتی از صندوق سرمایه‌گذاری
(تومان)
مجموع کل دریافتی پس از 12 ماه
(تومان)
10.000.000 1 1.033.000 1.033.000 - 13.722.992
2 1.033.000 2.084.904 18.904
3 1.033.000 3.156.058 38.154
4 1.033.000 4.246.813 57.756
5 1.033.000 5.357.530 77.717
6 1.033.000 6.488.573 98.043
7 1.033.000 7.640.314 118.741
8 1.033.000 8.813.132 139.818
9 1.033.000 10.007.412 161.280
10 1.033.000 11.223.548 183.136
11 1.033.000 12.461.938 205.391
12 1.033.000 13.722.992 228.053
مجموع (تومان) 12.396.000 1.326.992

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید مجموع دریافتی سرمایه‌گذار در روش دوم در صورتی که اقساط ماهانه خود را در یک صندوق سرمایه‌گذاری با بازدهی 22 درصد سرمایه‌گذاری کند به میزان13.722.992 تومان می‌رسد که 1.319.992 تومان بیشتر از روش اول است.
حال اگر همین سرمایه‌گذار به جای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری مجدداً در لندو سرمایه‌گذاری کند (سرمایه‌گذاری مجدد به این معناست که سرمایه‌گذار اقساط ماهانه خود را دریافت نکند و لندو با این اقساط مجدداً کارت اعتباری خرید تهیه کند) مجموع دریافتی سرمایه‌گذار مطابق جدول 2 طی دوسال به میزان 18.700.000 تومان می‌رسد که نشان از رشد 87 درصدی مبلغ اولیه سرمایه طی دو سال دارد.

جدول 2:
سرمایه‌گذاری در لندو با تأمین مجدد یک ساله ماه دریافتی تأمین‌کننده
(تومان)
مبلغ تأمین مجدد
(تومان)
1 0 1.033.000
2 0 1.033.000
3 0 1.033.000
4 0 1.033.000
5 0 1.033.000
6 0 1.033.000
7 0 1.033.000
8 0 1.033.000
9 0 1.033.000
10 0 1.033.000
11 0 1.033.000
12 0 1.033.000
13 1.558.256 0
14 1.558.256 0
15 1.558.256 0
16 1.558.256 0
17 1.558.256 0
18 1.558.256 0
19 1.558.256 0
20 1.558.256 0
21 1.558.256 0
22 1.558.256 0
23 1.558.256 0
24 1.558.256 0
مجموع دریافتی تأمین‌کننده
(تومان)
18.699.072

لندو یک پلتفرم فروش اعتباری است که به صورت ماهانه اقساط را از مشتریان دریافت و پس از کسر کارمزد به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کند. در واقع شیوه بازگشت سرمایه در لندو به صورت دریافت اصل و سود پول از ماه اول است.
با توجه به آنچه گفته شد، جهت محاسبه دقیق‌تر بازده مالی در لندو و همچنین روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌توانید از تابع Rate در اکسل استفاده کنید:

PV : مبلغ سرمایه‌گذاری شده جهت خرید وسایل
NPER : تعداد ماه‌های دریافت اقساط (در لندو اقساط در بازه 12 ماهه پرداخت می‌شود)
PMT : اقساط دریافتی ماهانه
RATE: بازده مالی ماهانه

همچنین برای مشاهده اقساط ماهانه به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری می‌توانید از ماشین حساب طراحی شده در این صفحه (لندینگ تامین) استفاده کنید.