فروش اقساطی، روش جدید سرمایه‌گذاری

به شکل سنتی روش‌های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، اما بسیاری از این روش‌ها نیاز به دانش دارد و یا از ریسک بالایی برخوردار هستند.
در دنیا روش‌های مدرن بسیاری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. ما در لندو با تطابق روش‌های مدرن سرمایه‌گذاری با ساختار شرعی و قانونی کشور توانسته‌ایم از طریق پلتفرمی برای فروش اقساطی روشی نوین برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم.
سرمایه‌گذران می‌توانند با تأمین سرمایه برای درخواست مشتریان در ایران‌رنتر یک سرمایه‌گذاری مدرن و هوشمند را تجربه کنند.
از آنجاییکه فروش اقساطی یکی از انواع عقود اسلامی است، سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر نیز کاملاً شرعی است. به علاوه، سرمایه‌گذاران با سرمایه گذاری در ایران‌رنتر می‌توانند به افرایش قدرت خرید افراد کمک کرده و همچنین شرایط را برای افرادی که قصد ازدواج، ادامه تحصیل و ... دارند تسهیل کنند.