صندوق پوشش ریسک

صندوق پوشش ریسک، یکی از نوآوری‌های ایران‌رنتر در جهت مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری (عدم پرداخت اقساط توسط مشتریان) است. خریداران اقساطی در هنگام دریافت کارت اعتباری خرید، قسط ماه اول را پرداخت می‌کنند اما سرمایه‌گذارانی که تأمین سرمایه برای درخواست مشتریان را بر عهده گرفته‌اند یک ماه بعد از زمان شروع سرمایه‌گذاری اولین قسط خود را دریافت خواهند کرد.

در واقع، فاصله اولین قسط دریافتی از مشتری و اولین قسط پرداختی به سرمایه‌گذار در ایران‌رنتر یک ماه است. این اقساط در حساب ایران‌رنتر در صندوقی به نام صندوق پوشش ریسک نگهداری می‌شود تا در صورت تأخیر در پرداخت یا عدم پرداخت اقساط توسط مشتریان، اقساط سرمایه‌گذاران در موعد مقرر پرداخت شود.