استادکار

ostadkar.pro
کد اعتباری
23.96 %
سود با چک
26.96 %
سود با سفته
کد اعتباری

استادکار، بازار آنلاین خدمات است که دسترسی به متخصصان را آسان می‌کند. شما می‌توانید انواع خدمات از شستشو و نظافت منزل و پذیرایی مراسم گرفته تا خدمات ساختمانی و خدمات آموزشی از این سایت دریافت کنید. قیمت به صرفه و مشخص، انتخاب آگاهانه متخصصان، پیگیری انجام شدن خدمت به صورت زنده، آسانی و سرعت، چند درخواست هم‌زمان و پرداخت بعد از اتمام خدمت از مزایای دریافت خدمت از استادکار است.

مشاهده بیشتر
خرید از این فروشگاه از طریق کد اعتباری امکان پذیر است.
جهت خرید از این فروشگاه کافیست درخواست اعتبار بدهید. سپس کد اعتبار دریافتی از لندو را در قسمت کد تخفیف فروشگاه وارد کرده و خرید کنید.