قرارداد لندو

نظر به اینکه شرکت هوشمند آرمان گستر آریا (لندو) به عنوان تسهیلات یار در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر اخذ تسهیلات از طریق انعقاد تفاهم نامه با بانک آینده اقدام نموده است؛ بدین منظور متقاضی دریافت تسهیلات پس از ثبت سفارش در وبگاه لندو، طی فرایند مندرج در این قرارداد، تسهیلات را از بانک آینده دریافت و اقدام به خرید از فروشگاه مقصد می نماید. این قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی و تفاهم نامه مزبور منعقد گردید:


ماده ۱- طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد: شرکت هوشمند آرمان گستر آریا به شماره ثبت 510136 و شناسه ملی 14006802786 به نشانی تهران،تقاطع خیابان ولیعصر(عج) و خیابان فاطمی – خیابان عبده – پلاک 46 ،ساختمان لندو ، شماره تماس 02142409000 ، که در این قرارداد لندو یا تسهیلات یار خوانده می شود.
طرف دوم قرارداد: شخصی که در صفحه «سفارش‌های من» در وبگاه لندو، گزینه «متن قرارداد لندو را خوانده‌ام و آن را می‌پذیرم» را انتخاب و در واقع شرایط و قوانین لندو را پذیرفته است، طرف دوم قرارداد یعنی گیرنده تسهیلات محسوب می‌شود.

تبصره ۱ : اقامتگاه قانونی طرف اول در صدر این قرارداد و اقامتگاه قانونی طرف دوم نیز همان است که در صفحه «اطلاعات کاربر» در حساب کاربری لندو ثبت شده است. درصورتی که طرف دوم، محل قانونی خود را تغییر دهد، باید نشانی جدید خود را حداکثر هفت روز پس از تاریخ تغییر، در قسمت اصلاح نشانی در وبگاه لندو به طرف اول اطلاع دهد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد. ارتباطات الکترونیکی قبیل پیامک، ایمیل و امثالهم؛ فقط صادر شده از جانب طرف اول در حکم مکاتبات رسمی تلقی می گردد.

تبصره ۲: طرفین توافق نمودند اقامتگاه قانونی لندو، در وبسایت اختصاصی لندو به نشانی www.lendo.ir در هر حال، اقامتگاه قانونی آن محسوب شده و اعلام بی اطلاعی از آن مسموع نمی باشد. ماده ۲- موضوع قرارداد: موضوع این قرارداد عبارت است ساده سازی اخذ تسهیلات از بانک آینده به واسطه طرف اول(تسهیلات یار) جهت خرید کالا از فروشگاه مقصد و بازپرداخت اقساط آن توسط گیرنده تسهیلات در حق لندو بر اساس شرایط مندرج در این قرارداد.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارت است ساده سازی اخذ تسهیلات از بانک آینده به واسطه طرف اول(تسهیلات یار) جهت خرید کالا از فروشگاه مقصد و بازپرداخت اقساط آن توسط گیرنده تسهیلات در حق لندو بر اساس شرایط مندرج در این قرارداد.

ماده 3- مدت قرارداد:

شروع مدت این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد بوده و با ایفای کامل تعهدات گیرنده تسهیلات خاتمه می یابد.

تبصره 1: تاریخ امضای قرارداد عبارت است از تاریخی که امضای الکترونیکی قرارداد توسط طرف دوم انجام می‎شود.

ماده ۴- نحوه اجرای قرارداد:

4-1- گیرنده تسهیلات در سایت لندو درخواست خود را مبنی بر دریافت کداعتباری از فروشگاه مقصد به مبلغ مشخص ثبت می نماید.
4-2- لندو نسبت به اعتبار سنجی گیرنده تسهیلات (با اختیار تام قبول یا رد متقاضی) اقدام می نماید.
4-3- پس از تایید اعتبار سنجی توسط لندو، گیرنده تسهیلات جهت اخذ اعتبار به بانک آینده معرفی می گردد.
4-4- بانک آینده پس از اعتبارسنجی نهایی (با اختیار تام قبول یا رد متقاضی)، اعتبار مورد تقاضا را جهت خرید از فروشگاه مقصد تأمین می نماید.
4-5- گیرنده تسهیلات باید قسط اول خود را پرداخت نماید؛ سپس لندو کد تخفیف به ارزش مبلغ درخواستی گیرنده تسهیلات از فروشگاه در اختیار گیرنده تسهیلات در پنل کاربری قرار می دهد.

ماده ۵ - مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ کل قرارداد همان مبلغی است که مشتری در سایت لندو درخواست داده است. لذا گیرنده تسهیلات متعهد گردید که مطابق سقف اعتبار خود، بابت اقساط بانک آینده، هزینه ارزش افزوده، کارمزد تسهیلات یار،تهیه سفته، هزینه ارسال سفته،اعتبار سنجی، تاییدیه کدپستی، پذیرش و تشکیل پرونده در بانک متعلق به بانک را فقط از طریق وبگاه لندو پرداخت نماید.
1-5- کارمزد لندو در اولین پرداخت (قسط اول) گیرنده تسهیلات، کسر می گردد و قابل عودت نمی باشد.
2-5- پس از اعتبارسنجی نهایی بانک و اختصاص اعتبار بانک به گیرنده تسهیلات، با توجه به تحمیل هزینه به لندو و اختصاص وام به گیرنده تسهیلات، امکان انصراف و لغو درخواست تحت هیچ شرایطی وجود ندارد و در این صورت تابع شرایط تسویه پیش از موعد خواهد بود.
3-5- تا قبل از پرداخت قسط اول لندو تعهدی نسبت به اختصاص اعتبار به گیرنده تسهیلات ندارد. در صورتی که مشتری قسط اول خود را پرداخت نکرده باشد موظف است ظرف 30 روز اولین قسط نسبت به پرداخت آن اقدام نماید؛ در غیر این صورت نظر به خسارت وارده به لندو، مطابق ماده 10 اقدام خواهد شد.
4-5- طرف دوم بایستی سفته را عینا طبق دستورالعمل آموزشی تکمیل نماید. در غیر اینصورت لندو هیچگونه مسئولیتی در قبال صدور اشتباه آن ندارد. همچنین طرف دوم موظف است مجددا برای صدور سفته اقدام نماید.

تبصره3: در صورت درخواست تسویه پیش از مواعد مشخص شده، بر اساس قرارداد فی مابین با بانک خواهد بود و لندو مسئولیت در خصوص تایید و تخفیف ندارد؛ اما در صورت پذیرش، تخفیفی به صلاحدید بانک و از طریق طرف اول منظور خواهد شد و در این حالت ابطال اسناد ضمانتی مربوط به این قرارداد در وجه لندو، پس از انقضای مدت آخرین قسط مندرج در جدول اقساط پنل کاربری خواهد بود.

ماده ۶- تعهدات طرفین:

1-6- لندو مکلف به انجام کلیه اقدامات مربوط به تسهیلات یاری از قبیل ایجاد بستر آنلاین معرفی فروشگاه، ثبت سفارش، انجام اعتبارسنجی مشتری، ارائه و امضای آنلاین قرارداد فی مابین، ایجاد بستر اختصاص تسهیلات خرید اقساطی فی مابین بانک آینده و مشتریان و وصول اقساط در درگاه اینترنتی خود می باشد.
2-6- با توجه به اینکه ارائه دهنده تسهیلات بانک آینده می باشد و لندو فقط جایگاه تسهیلات یاری دارد؛. بدیهی است در صورت وجود ایام تعطیلات، تأخیر فروشگاه های مقصد، از دسترس خارج شدن فروشگاه ها، وقوع قوه قاهره از قبیل سیل،زلزله،جنگ،شیوع بیماری و... و تأخیر در اجرای تعهدات لندو، طرف دوم حق مطالبه هیچگونه خسارت احتمالی را ندارد.
3-6- گیرنده تسهیلات اعلام نمود که قرارداد دیگر مربوط به اخذ تسهیلات از بانک آینده را منعقد نموده و تمهیدات لازم جهت ارائه تضامین را فراهم نموده است و پس از تسویه حساب موظف به دریافت سند ضمانت خود از بانک خواهد بود.
4-6- طرف دوم متعهد است مبلغ قراردادی را وفق ماده5 این قرارداد و در تاریخ مقرر در حق لندو فقط از طریق وبسایتwww.lendo.ir پرداخت نماید.
5-6− در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط ظرف مهلت مقرر مطابق موارد مندرج در ماده 5، طرف دوم موظف است مبلغ مندرج در تبصره را به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه ی دین ( تاخیر از انجام تعهد) به طرف اول پرداخت نماید. مطالبه وجه التزام مذکور بدل از انجام اصل تعهد نیست و طرف اول حق مطالبه مبلغ پرداخت نشده علاوه برخسارت مذکور را خواهد داشت و طرف دوم نیز در این رابطه حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید. تبصره: باعنایت به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه از زمان سررسید دیون مندرج در ماده 5 قرارداد تا پنج روز، مبلغی تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه از طرف دوم قرارداد دریافت نمیگردد ولیکن پس از اتمام این مدت به صورت هفتگی بیست هزارتومان تا سقف یک چهارم مبلغ هرقسط به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر انجام تعهد (تاخیر تادیه دین) از طرف دوم قابل مطالبه است.

ماده ۷ – تاییدات و توافقات:

1-7- طرفین تأیید می نمایند که از کلیه قوانین و مقررات مرتبط با اجرای موضوع قرارداد که در تاریخ امضاء قرارداد (طبق تبصره ماده 3) معمول و مجری بوده است، آگاهی داشته و با علم و اطلاع از آن نسبت به تنظیم این قرارداد اقدام نموده اند و از کلیه شرایط و توافقات این قرارداد آگاهی داشته و هیچ موردی وجود ندارد که پس از امضای قرارداد نسبت به آن ادعای جهل نمایند. مسئولیت عدم رعایت قوانین یاد شده بر عهده طرف خاطی خواهد بود.
2-7- پس از سپری شدن مدت 1 ماهه از اختصاص اعتبار، لندو مسئولیتی در خصوص عدم اقدام به موقع در استفاده از اعتبار مزبور نخواهد داشت.
3-7- این اعتبار صرفاً جهت خرید از فروشگاه های طرف قرارداد لندو جهت ایجاد سهولت برای خرید از فروشگاه های مورد تأیید لندو فقط توسط شخص گیرنده تسهیلات در این قرارداد بوده و غیر قابل فروش، نقد شدن و به طور کلی امکان نقدینگی آن وجود ندارد. هرگونه استفاده و یا سوء استفاده به غیر از منظور فوق ، تخلف قراردادی محسوب شده و مسئولیت آن مستقیماً به عهده طرف دوم این قرارداد می باشد.
4-7- مقررات مربوط به ارزش افزوده و مالیات ناشی از خرید طرف دوم از فروشگاه مقصد وفق مقررات آن فروشگاه بوده و این موارد خارج از حدود مسئولیت و تعهدات لندو می باشد.
5-7- از تاریخ اختصاص اعتبار خرید اقساطی به گیرنده تسهیلات، لندو در خصوص اشتباه گیرنده تسهیلات در استفاده از اعتبار، افشای اطلاعات کاربری، هک و سرقت اعتبار و به طور کلی هر رخدادی که سبب عدم امکان استفاده گیرنده تسهیلات از اعتبار اختصاص داده شده شود هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
6-7- درصورت خرید کالا و سپس عودت کالای به فروشگاه مقصد یا تغییر سفارش، خارج از موضوع این قرارداد بوده و گیرنده تسهیلات به میزان مبلغ کالای عودت داده شده از فروشگاه مربوطه طلبکار خواهد بود و لندو در این باره مسئولیتی ندارد. در این صورت تحت هیچ شرایطی اعتبار مزبور به صورت وجه نقد پرداخت نخواهد شد.
7-7- لندو تا قبل از استفاده از کداعتباری توسط تسهیلات گیرنده، می تواند نسبت به فسخ قرارداد و لغو سفارش اقدام نماید و از سوی دیگر پس از اعتبار سنجی نهایی جهت اختصاص تسهیلات، گیرنده تسهیلات نمی تواند نسبت به لغو تقاضای خود اقدام نماید.
8-7- گیرنده تسهیلات اقرار می نماید که شغل نامبرده به هیچ عنوان جزء و یا مرتبط با مشاغل آسیب دیده یا تاثیرپذیر از شیوع بیماری کرونا نبوده و نمی باشد و در هر صورت ملزم به پرداخت اقساط خود مطابق ماده 5 قرارداد می باشد. بدیهی است در صورت تخلف از تعهد خود در پرداخت اقساط در موعد مقرر, لندو اختیار وصول طلب خود به انضمام کلیه خسارات قانونی را دارد.

ماده 8– محدوده حقوق ، تعهدات و مسئولیت ها:

لندو پلفترم تسهیلات یاری است و گیرنده تسهیلات با استفاده از پلتفرم لندو می تواند از کلیه فروشگاه های اینترنتی موجود در وبگاه www.lendo.ir خرید اقساطی انجام دهد. تعهد لندو وفق این قرارداد ، صرفاً آسان سازی دریافت تسهیلات با هدف خرید از فروشگاه مقصد برای گیرنده تسهیلات می باشد. در مقابل، لندو علاوه بر حق الزحمه خود، حق دریافت اقساط را از طرف دوم دارا است. با توجه به توضیحات فوق :
1-8- لندو به هیچ عنوان اطلاعی از نوع خرید مشتری از فروشگاه مقصد ندارد.
2-8- روابط قراردادی و غیر قراردادی گیرنده تسهیلات با فروشگاه مقصد از قبیل تراکنش مالی و تخفیف خارج از موضوع و اطلاعات قرارداد،و... ارتباطی به لندو ندارد.
8- 3- نظر به عدم اطلاع از فرایند خرید و فروش و روابط میان فروشگاه مقصد و گیرنده تسهیلات، در نتیجه لندو به هیچ عنوان مسئولیتی در خصوص مواردی همچون ارائه صحیح خدمات ، سلامت و اصالت کالا، بیمه، حمل و نقل ، ارسال نابه هنگام و یا با تأخیر سفارش، خدمات پس از فروش، افزایش قیمت کالا یا خدمت به هر دلیل همچون تورم یا عدم موجودی کالا یا خدمت در فروشگاه مقصد و سایر موارد از این دست و به طور کلی هر امر دیگر ناشی از دریافت کالا و خدمات از فروشگاه های مقصد، ندارد.

ماده 9– حق واگذاری:

نظر به اینکه اعتبار تسهیلات مختص خرید از طُرُق معین شده توسط لندو می باشند، این اعتبار صرفاً فی مابین لندو و طرف های قراردادی معتبر هستند. اعتبار مزبور غیر قابل فروش یا نقل و انتقال می باشند. حق واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد از طرف دوم سلب و به موجب آن در صورتی که گیرنده تسهیلات به هر نحو اعم از و نه محدود به فروش، و ... اقدام به انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قرارداد به غیر نماید ضمن اینکه بر اساس این قرارداد، گیرنده تسهیلات هم چنان مسئول اجرای تعهدات این قرارداد شناخته می شود و این انتقال از نظر لندو نامعتبر است، تخلف قراردادی محسوب و مسئولیت جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از انتقال به غیر را نیز برعهده خواهد داشت.

ماده 10– ضمانت اجرای قرارداد:

1-10- به عنوان ضمانت اجرای هر یک از تعهدات این قرارداد،مقرر شد گیرنده تسهیلات به مبلغ و شماره سریال ثبت شده در سامانه سفته الکترونیکی بانک آینده یک/دو فقره چک/سفته در وجه شرکت هوشمند آرمان گستر آریا و یک/دو فقره سفته در وجه بانک آینده، صادر و در سامانه لندو بارگذاری نماید. به صرف تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط یا در صورت تخلف از هر یک از شرایط قراردادی و منصرف از خسارت وارده ، لندو می تواند نسبت به مطالبه تمام یا بخشی از مبلغ به هر نحو مقتضی و با مراجعه به مراجع ذی صلاح اقدام کند. سند تجاری که به عنوان ضمانت اخذ گردیده وسیله پرداخت بوده و در صورت تخلف قراردادی نظیر تاخیر در پرداخت اقساط خود در حق لندو، عدم پرداخت قسط اول، و.. طرف اول به هر طریق دیگر می تواند نسبت به وصول مطالبات خود نیز اقدام نماید. بدیهی است در هر مورد که خسارتی به طرف اول وارد شود، پس از احراز خسارت حق مطالبه برای مشارالیه موجود است. هم چنین به موجب تخلف گیرنده تسهیلات از پرداخت اقساط در مواعد مقرر در ماده 5 این قرارداد ، طرف اول ذی حق در انتقال سند ضمانتی به اشخاص ثالث با کلیه حقوق خواهد بود.
2-10- لندو متعهد می شود در پایان سفارش و پس از تسویه حساب کامل با گیرنده تسهیلات و در صورت ایفای کامل تعهدات قراردادی خصوصاً تعهدات موضوع ماده 5 و 8 ، نسبت به ابطال سند یا اسناد ضمانت در وجه خود، اقدام کند و تکلیفی در خصوص عودت آن ندارد.
3-10- در صورت تسویه پیش از موعد مقرر در قرارداد توسط گیرنده تسهیلات، سند ضمانتی در هر صورت پس از موعد مذکور 12ماهه در قرارداد ابطال خواهد شد.

ماده 11 - حل اختلاف:

کلیه اختلافات حاصله ناشی از این قرارداد اعم از و نه محدود به انعقاد ، صحت ، بطلان ، فسخ ، انفساخ و انحلال، همچنین اختلاف در هر یک از مواد قرارداد و یا تفسیر و اجرای آن، از طریق مرجع قضایی محل اقامت طرف اول رسیدگی خواهد شد.

تبصره4: احراز تخلف از شرایط قراردادی به عهده طرف اول می باشد.

1-11- در هر مورد که نیاز به مراجعه به مراجع صالح جهت حل اختلاف و یا وصول سند یا اسناد ضمانتی باشد، مرجع صالح به رسیدگی اعم از قضایی و غیر آن ، مرجع صالح محل اقامت طرف اول خواهد بود. به بیان دیگر اقامتگاه انتخابی طرفین در خصوص روابط و اختلافات ناشی از این قرارداد، محل اقامت لندو است.

ماده ۱2 – ضمائم و پیوست ها:

تمامی ضمائم از جمله سند تجاری و قرارداد با بانک آینده، در حکم قرارداد و از اعتباری واحد برخوردار است.

ماده13– سایر موارد:

1-13- فرایند امضای قرارداد بدین نحو است که نماینده لندو ضمن حضور در محل گیرنده تسهیلات و پس از احراز هویت، نسبت به اخذ امضا اقدام می کند.
2-13- گیرنده تسهیلات صحت و اصالت کلیه اطلاعات و مدارک ارائه شده را تایید می نماید و در صورت اثبات خلاف آن کلیه عواقب و مسئولیت آن بر عهده ایشان خواهد بود.
این قرار داد در 13 ماده و 4 تبصره ، 2 صفحه و در دو نسخه و با علم و آگاهی طرفین، مطابق ماده 10 قانون مدنی و با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1384 تنظیم شده است.