درخواست وام برای خرید اقساطی

اگر دسته چک ندارید نگران نباشید! می توانید در قسمت نوع ضمانت، «سفته» را انتخاب کنید و خرید اقساطی خود را با سفته انجام دهید.
حداکثر مبلغ وام برای ضمانت با چک ۲۰ میلیون تومان و برای ضمانت با سفته، از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و بر اساس
نمره اعتبار
برای مشاهده نمره اعتبار به حساب‌کاربری خود مراجعه کنید.
شما متغیر است.
سود وام بانک آینده مطابق با قوانین بانک مرکزی و با نرخ ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. اقساط پرداختی شما شامل نرخ سود وام به اضافه کارمزد لندو است.