سود و کارمزد

در لندو، وام پرداختی به مشتریان توسط بانک آینده تأمین می‌شود. سود وام بانک آینده هم مطابق با قوانین بانک مرکزی و با نرخ ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. سود اقساطی که شما به لندو می‌پردازید، شامل سود بانک آینده به اضافه کارمزد لندو است.