سود و کارمزد

سود خرید اقساطی برای هر خرید متفاوت است و به فروشگاه مورد نظر بستگی دارد. شما می‌توانید برای آگاهی از سود هر فروشگاه به صفحه آن فروشگاه مراجعه کنید. در فهرست فروشگاه‌ها می‌توانید تمام فروشگاه‌های طرف قرارداد با لندو را ببینید.