نمره اعتبار

ما در لندو بر خلاف تمام موسسات مالی و اعتباری، بابت تاخیر در پرداخت اقساط از شما جریمه دیرکرد نمی‌گیریم. در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، صرفا نمره اعتبار شما کاهش پیدا می‌کند که در خریدهای بعدیتان از لندو تاثیرگذار خواهد بود.

نمره اعتبار (Credit Score) یکی از نوآوری‌های لندو است و ما از آن به عنوان معیاری برای سنجیدن خوش‌قولی و مسئولیت‌پذیری شما استفاده می‌کنیم. هرچه نمره اعتبار شما در لندو بیشتر باشد، سقف اعتبار دریافتی در خریدهای بعدی برایتان بالاتر می‌رود. برای مشاهده نمره اعتبار می‌توانید به پروفایل کاربری خود مراجعه کنید.

محاسبه نمره اعتبار

نمره اعتبار مشتریان در لندو در دو نسل مختلف با راهکارهای متفاوتی انجام شده است. در نسل اول نمره اعتبار مشتریان بر اساس الگوریتم‎های پیش‌بینی ریسک با مدل رگرسیون خطی انجام شده است. در نسل دوم پیش‌بینی نرخ نکول با استفاده از الگوریتم‎‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و با در نظر گرفتن نزدیک به 60 ویژگی از مشتری و با دقت بسیار بالایی پیاده سازی شده است.

محاسبه نمره اعتبار بر اساس الگوریتم‌های پیچیده هوش مصنوعی و با در نظر گرفتن داده‌های مختلف انجام می‌شود. روش دقیق محاسبه نمره اعتبار در لندو محرمانه است.

عوامل موثر در تعیین نمره اعتبار

 • پرداخت به موقع یا پیش از موعد اقساط
 • سابقه خرید از لندو
 • طلاعات پروفایل کاربری (سن، جنسیت، وضعیت تاهل، شغل و ...)
 • گزارش اعتباری در سیستم بانکی

مزایای نمره اعتبار بالا

 • افزایش سقف خرید دوم به بعد تا مبلغ 20 میلیون تومان با ضمانت سفته
 • تسریع روند دریافت اعتبار و عدم نیاز به اعتبارسنجی مجدد
 • اهدای جایزه به بالاترین نمره اعتبار به صورت ماهانه
 • برگزاری قرعه‌کشی میان مشتریان دارای بالاترین میزان افزایش نمره اعتبار در هر ماه

لطفا به نکات زیر توجه کنید:

 • میزان سقف خرید بعدی در پروفایل و کنار نمره اعتبار نوشته شده است.
 • نمره اعتبار مثبت برای پرداخت‌های به موقع و یا زودتر از موعد در نظر گرفته شده است. هرچه مدت زمان پرداخت، زودتر از زمان سررسید باشد افزایش نمره اعتبار بیشتر است.
 • برای پرداخت‌های با تاخیر نمره اعتبار منفی لحاظ می‌شود. هرچه مدت زمان تاخیر بیشتر باشد، نمره اعتبار منفی بیشتری اعمال خواهد شد.
 • حداکثر سقف اعتبار برای خرید دوم به بعد با ضمانت سفته، مبلغ 20 میلیون تومان است.

دسته‌‌بندی مشتریان براساس نمره اعتبار و همچنین سقف اعتباری که مشتریان بر اساس نمره اعتبار می‌توانند دریافت کنند در جدول زیر برای سفارش با ضمانت سفته و چک عنوان شده است:

سقف اعتبار برای سفارش با ضمانت سفته:

مشتریانی که برای دریافت اعتبار از ضمانت سفته استفاده می‌کنند، بر اساس نمره اعتبار در سطوح مختلفی قرار گرفته و سقف اعتبار بر اساس جدول زیر محاسبه می‌شود:

نمره اعتبار وضعیت سقف دریافت اعتبار نیاز به اعتبارسنجی مجدد
بالای 1000 مشتری ویژه (+A) مزایای باشگاه مشتریان ویژه لندو ندارد
200 تا 1000 عالی (A) 20 میلیون تومان ندارد
101 تا 200 خوب (B) 10 تا 20 میلیون تومان ندارد
100 مشتری جدید (C) 10 میلیون تومان اعتبارسنجی اولیه
51 تا 100 متوسط (D) 6 میلیون تومان دارد
1 تا 50 ضعیف (E) صفر دارد
صفر و کمتر مردود (پیگیری حقوقی) - -

سقف اعتبار برای سفارش با ضمانت چک:

مشتریان با ضمانت چک می‌توانند بدون در نظر گرفتن نمره اعتبار تا سقف 20 میلیون تومان اعتبار دریافت نمایند.